JUDr. Michal Novák

Advokátní a insolvenční
kancelář Litomyšl

O nás

Už přes sedm let poskytujeme právní poradenství našim klientům v nejvyšší kvalitě. Tým pod vedením JUDr. Michala Nováka se specializuje na široké spektrum právních oblastí dle potřeb klientů, zejména však na obchodní a insolvenční agendu. Naším cílem není, aby naši klienti museli podstupovat zdlouhavé a nákladné soudní spory, ale aby těmto sporům dokázali předcházet. Přesto jsme připraveni hájit zájmy klientů i před soudy a jinými orgány. Nabízíme mimo jiné komplexní služby v oblasti insolvencí, včetně restrukturalizací podniků a poskytování poradenství pro vedení podniků, jak tíživou situaci překonat. Spolupracujeme s klienty z celé ČR i ze zahraničí, a to v češtině či angličtině. Spolupracujeme i s dalšími advokáty, daňovými poradci a jinými odbornými profesemi.

startup-594090_1920

Vedoucí týmu

JAKUB MISIK PHOTOGRAPHY

JUDr. Michal Novák

advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Specializace

Obchodní právo a přeměny společností

Příprava smluv a poradenství při obchodním styku zejména pro podnikatelské subjekty. Příprava a organizace valných hromad. Přeměny obchodních korporací.

Insolvence a restrukturalizace

Výkon funkce insolvenčního správce se zvláštním oprávněním subjektů v insolvenčním řízení. Poradenství ohledně insolvencí a vyřešení úpadkové situace. Příprava insolvenčních návrhů vč. reorganizačních plánů a návrhů na povolení oddlužení.

Nemovitostní právo

Zajišťování převodů nemovitostí vč. úschovy kupních cen. Poradenství k nemovitostním převodům vč. daňových důsledků.

Právní podpora obcí

Komplexní právní poradenství pro chod obce, včetně konzultací, sepisu smluv a zastupování obcí v soudních řízeních.

Vymáhání pohledávek

Komplexní vymáhání pohledávek klientů, od přípravy předsoudní výzvy, přes podání žaloby až po exekuční vymáhání, aby k vymožení dluhů došlo v co nejkratším čase a s co nejnižšími náklady.

Pomoc obětem trestných činů

Poradenství obětem trestních činů a vysvětlení jejich práv a pomoc při jejich uplatňování. Vymáhání nároků obětí trestných činů vůči pachatelům.

Cena právních služeb

Cena právních služeb je sjednávána vždy individuálně s ohledem k povaze Vaší záležitosti. Obvykle je sjednávána hodinová odměna v rozsahu 2 200 – 3 000 Kč/hod. + DPH., pokud není sjednáno odlišně, např. možnost paušální měsíční odměny pro dlouhodobé klienty.

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře.

Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

JUDr. Michal Novák

kancelar@advins.cz

+420 464 608 560

Přejít nahoru